ÄRIettevõtTeD

gallery/1_ico
gallery/2_ico

finantssektori ettevõtted

Oleme keskendunud väike ja kesksuurusega ettevõtete nõustamisele. Krediidimüük sealhulgas allhanked ja ettevõtte rahastamine on ettevõtja jaoks sageli kõige põletavamad finantsmajanduslikud küsimused, ilma milleta ei ole ettevõttel võimalik edukalt toimida. Aitame teid nende valdkondade korraldamisel.

Usume, et:

  • tasakaalus ja riskipõhise krediidimüügi korraldamine vähendab ettevõtlusega seotud riske

  • hästikorraldatud otsustusprotsessid suurendavad töötajate rahulolu ja tõstavad klienditeeninduse kvaliteeti

  • kokkuvõttes suurendavad tõhusad siseprotseduurid teie ettevõtte kasumikasvu võimalusi

Osutame sertifitseeritud (krediidiasutused, makseasutused, e-rahaasutused, investeerimisfondid, kindlustusandjad) ja sertifitseerimata siseaudiitori teenuseid (krediidiandjad ja vahendajad). Meie klientideks on nii väiksemad ettevõtted, kellel ei ole majanduslikult otstarbekas siseauditi ametikohta omada kui ka suuremad ettevõtted, kes soovivad saada sõltumatu osapoole arvamust. Meil on pikaajalised siseauditi läbiviimise, riskijuhtimise ja krediidiprotsesside arendamise alased kogemused, mistõttu suudame oma klientidele pakkuda komplektset teenust siseaduiti läbiviimise ja parendamisettepanekute rakendamise vallas.

Usume, et sõltumatu osapoolena suudame pakkuda kasulikke mõtteid krediidiprotsesside tõhustamiseks ka hästikorraldatud ja suuremates ettevõtetes. Krediidi- ja riskijuhi teenus sobib väiksematele krediidiandjatele, kellel vastav ametikoht puudub kuid kes vajavad regulaarselt tuge krediidivaldkonna korraldamisel.

teenused