Aitame ettevõtetel arendada krediidimüügi protsesse ja nõustame rahastuse korraldamise valdkonnas. Krediidimüügi arendamisel katame kogu väärtusahela – töötame välja juhendmaterjalid krediidimüügi tõhusaks korraldamiseks, töötame välja meetodid klientide maksevõime hindamiseks ja krediidilimiitide kinnitamiseks ning arendame meeldetuletuste ja võlgnevuste menetlemisega seotud tegevusi. Rahastuse valdkonnas teostame muuhulgas investeerimisprojektide tasuvusanalüüse, koostame finantsprojektsioone ja nõustame pankadest laenude taotlemisel ning muudes ettevõtte rahastuse küsimustes.

  Krediidimüük ja ettevõtte rahastamine on ettevõtja jaoks sageli kõige põletavamad finantsmajanduslikud küsimused, ilma milleta ei ole ettevõttel võimalik edukalt toimida - aitame teil need korras hoida! Usume, et:

  • tasakaalus ja riskipõhise krediidimüügi korraldamine vähendab ettevõtlusega seotud riske ja suurendab kasumit
  • hästi ettevalmistatud materjalid suurendavad usaldusväärsust pankade silmis ning tõstvad ettevõtte laenuvõimekust

  TEENUSED

   gallery/missioon