ÄRIETTEVÕTTELE

FINANTSSEKTORI ETTEVÕTTELE

Aitame ettevõtetel arendada krediidimüügi protsesse ja nõustame rahastuse korraldamise valdkonnas. Krediidimüügi arendamisel katame kogu väärtusahela – töötame välja juhendmaterjalid krediidimüügi tõhusaks korraldamiseks, töötame välja meetodid klientide maksevõime hindamiseks ja krediidilimiitide kinnitamiseks ning arendame meeldetuletuste ja võlgnevuste menetlemisega seotud tegevusi. Rahastuse valdkonnas teostame muuhulgas investeerimisprojektide tasuvusanalüüse, koostame finantsprojektsioone ja nõustame pankadest laenude taotlemisel ning muudes ettevõtte rahastuse küsimustes.

Krediidimüük ja ettevõtte rahastamine on ettevõtja jaoks sageli kõige põletavamad finantsmajanduslikud küsimused, ilma milleta ei ole ettevõttel võimalik edukalt toimida - aitame teil need korras hoida! Usume, et:

  • tasakaalus ja riskipõhise krediidimüügi korraldamine vähendab ettevõtlusega seotud riske ja suurendab kasumit
  • hästi ettevalmistatud materjalid suurendavad usaldusväärsust pankade silmis ning tõstvad ettevõtte laenuvõimekust

Osutame sertifitseeritud ja sertifitseerimata siseaudiitori teenuseid krediidiandjatele ja vahendajatele. Meie klientideks on nii väiksemad ettevõtted, kellel ei ole majanduslikult otstarbekas siseauditi ametikohta omada kui ka suuremad ettevõtted, kes soovivad saada sõltumatu osapoole arvamust. Meil on pikaajalised siseauditi läbiviimise, riskijuhtimise ja krediidiprotsesside arendamise alased kogemused, mistõttu suudame oma klientidele pakkuda komplektset teenust siseaduiti läbiviimise ja parendamisettepanekute rakendamise vallas.

Usume, et sõltumatu osapoolena suudame pakkuda kasulikke mõtteid krediidiprotsesside tõhustamiseks ka hästikorraldatud ja suuremates ettevõtetes. Krediidi- ja riskijuhi teenus sobib väiksematele krediidiandjatele, kellel vastav ametikoht puudub kuid kes vajavad regulaarselt tuge krediidivaldkonna korraldamisel.

TEENUSED

KASULIK

ABIKS LAENU VÕTMISEL

Alustava ettevõtjana tuleb Sul ettevõttele kodupank valida. Panga valik sõltub ettevõtte vajadustest - kas ettevõtte kasutab üksnes põhiteenuseid või vajab juba keerulisemaid finantstooteid. Tuleb silmas pidada, et hiljem on panga vahetamine kulukas ja ei pruugi majanduslikult kasulik olla. Õige panga valik annab tuntava kulude kokkuhoiu, sestap investeeri oma aega ja tee kaalutletud otsus!

Ettevõtte arendamiseks on paratamatult vaja kaasata laenukapitali. Ettevõtte maksevõime hindamiseks kasutavad pangad enda väljatöötatud mudeleid, mistõttu võivad hinnangud ja seeläbi krediidi kättesaadavus pankade lõikes erineda. Lisaks pankadele pakuvd järjest rohkem laenutooted ka muud krediidiandjad - tutvu erinevate krediidvõimalustega. Laenu võtmisel pane tähele ...

ABIKS PANGA VALIKUL