ETTEVÕTETE LAENUVÕIMALUSTEST

Ettevõtte arenguks vaja kaasata võõrkapitali. Eesti kapitaliturg on panganduskeskne, peamiseks võõrkapitali hankimise allikaks on pangalaenud iseäranis väike- ja kesksuurusega ettevõtete hulgas. 31.06.2018 seisuga on pangad kokku väljastanud 7.1 mld EUR väärtuses ärilaene, millest suurem osa on väljastatud suurpankade poolt. Regulatsioonide tõttu on suurpankade krediidipoliitika paratamatult konservatiivne, mistõttu paljud ettevõtted pangast laenu ei saa. Iseäranis puudutab see alustavaid ettevõtteid, ettevõtteid mis ei suuda täita laenutagatise nõudeid ja keskmisest kõrgema krediidiriskiga ettevõtteid. Pangalaenude intressid on üldjuhul küll soodsamad võrreldes muude krediidiandjate poolt väljastatud krediidiga, kuid ettevõtte jaoks on halvim variant kui projekt jääb rahastuse tõttu üldse käivitamata. Finantsmatemaatiliselt võib kaasata kõiki neid finantseerimisallikaid, mille hind on investeerimisprojekti tootlusest väiksem.

Lisaks suurematele kommertspankadele on järjest enam hakanud ettevõtetele krediiditooteid pakkuma seni tarbijalaenudele keskendunud väiksemad pangad ja mitte-pankadele kuuluvad krediidiandjad. Viimaseid on täna Eestis enam kui 20 ettevõtte ümber pakkudes ärilaene kinnisvara tagatisel kui ka autolaene ja tagatiseta laene. Kinnisvara tagatisel väljastatavad laenusummad jäävad valdavalt vahemikku 100 – 500 TEUR, mistõttu suuremate projektide rahastamiseks need ei sobi. Siiski pakuvad üksikud mitte-pankadest krediidiandjad ka miljonitesse ulatuvaid laenusid. Tagatiseta laenud sobivad just alustavatele ja mikroettevõtetele rahastamiseks, millel puuduvad vajalikud tagatised. Tagatiseta laenusummad ulatuvad kuni 25 TEUR-ni, seejuures pakuvad mitmed krediidiandjad laene just alustavate ettevõtete rahastamiseks. Lisaks laenudele pakuvad mitte-pankadele kuuluvad krediidiandjad liisingut autode finantseerimiseks ja faktooringutooteid.

Kokkuvõtteks võib öelda, et ärilaene pakkuvate krediidiandjate ring on laiem kui esmapilgul võib tunduda pakkudes mitmeid erinevaid võimalusi juhuks kui ettevõte kodupangast laenu ei saa. Samuti tuleks ettevõttele kodupanga valimisel ja erinevate pankade võrdlemisel silmas pidada, et ühe või teise panga poolt pakutavad laenutooted vastaksid ettevõtte vajadusetele. Näiteks alustavatele ettevõtetele suunatud KredEx-i garantiiga stardilaenu alam- ja ülempiirid on pankade lõikes erinevad.  Erinevate krediidiandjate poolt pakutavatest krediiditoodetest saab hea ülevaate krediiditoodete otsingust. Ettevõtetel tasub rahastuse leidmisel laiemalt ringi vaadata ja tutvuda erinevate võimalustega oma investeerimisplaanide koostamisel.