KREDIIDI- JA RISKIJUHI TEENUS

Majanduskeskkond, konkurents, seadusandlus ja ka ettevõtte enda eesmärgid on pidevas muutumises, mistõttu ettevõtetel on pidev vajadus krediidivaldkonna muutustega kohandamiseks. Väiksemates finantseerimisasutustes ei ole krediidi- või riskijuhi ametit sageli majanduslikult põhjendatud pidada ning mõistlik on teenus väljastpoolt sisse osta.

 

Meil on pikaajalised krediidijuhi kogemused, mida hea meelega jagame teiega. Krediidijuhi teenuse raames:

 

  • nõustame ettevõtte juhtkond krediidistrateegia kujundamisel
  • nõustame ettevõtte töötajaid krediidivaldkonda puudutavates küsimustes
  • teeme jooksvalt ettepanekuid krediidiprotsesside ja juhendmaterjalide kohandamiseks vastavalt väliskeskkonna muutustele
  • osaleme nõustajana või krediidikomitee liikmena suuremate krediidiotsuste tegemisel
  • regulaarselt koolitame töötajaid krediidiprotsesside, juhendmaterjalide ja krediidiriskide hindamise alal

 

 

Krediidijuhi teenus kindlustab ettevõtte õigeaegse reageeringu väliskeskkonna muutustele. Teenus annab ettevõtte töötajatele ja juhtkonnale kindlustunde selle kohta, et ettevõte on jooksvalt kindlustatud krediidijuhtimise alaste teadmiste ja nõuannetega ning tagab, et krediidiprotsessid ja juhendmaterjalid vastavad igal ajahetkel ettevõtte eesmärkidele.