KREDIIDIMÜÜGI KORRALDAMINE

Krediidimüük aitab suurendada ettevõtte käivet, mõnes valdkonnas on see ainuvõimalik lahendus oma kaupade ja teenuste müügiks. Sageli on krediidimüügiga seotud tegevused ettevõttes põhjalikult läbi mõtlemata, töötajate rollid ja vastutus on ebaselged, tekib huvide konflikt. Seetõttu kannab ettevõte kahjusid laekumata arvete näol, tegevus on ebaefektiivne, väheneb töötajate rahulolu ning lõpuks ka klienditeeninduse tase.

 

Kasumliku krediidimüügi tagamiseks tuleb need läbi mõelda ja rakendada hästitoimivad protseduurid. Aitame teil need välja töötada või täiustada juba olemasolevaid krediidimüügi protsesse. Muuhulgas teostame järgmisi toiminguid:

 

  • analüüsime kliendiportfelli ja töötame välja riskipoliitika krediidimüügi tõhusaks korraldamiseks
  • töötame välja meetodi klientide krediidivõimelisuse hindamiseks
  • töötame välja otsutsumudeli, siseprotsessid ja juhendmaterjalid krediidilimiitide kinnitamiseks
  • arendame maksetähtajaks tasumata arvete jälgimise ja tegelemisega seotud protseduure
  • koolitame töötajaid

 

Meie eesmärgiks on lihtsate ja tõhusate lahenduste loomine, mis toetavad teie ettevõtte äriliste eesmärkide saavutamist. Muudame krediidi andmise ja võlgnikega tegelemisega seotud toimingud teie töötajate jaoks emotsionaalselt vastuvõetavamaks. Hästi korraldatud krediidimüük:

 

  • vähendab halbade üllatuste tekkimise võimalust ning nendest tingitud mõju ettevõte majandustulemustele
  • vähendab ressursikulu ja kahjude suurust
  • tõstab ettevõtte krediidiväärsust pankade silmis, paranevad laenu kättesaadavus ja tingimused
  • tõstab töötajate rahulolu ning klienditeeninduse taset, ettevõtte konkurentsivõime paraneb