KREDIIDIPROTSESSIDE ARENDAMINE

Oht, et laenuvõtja ei tagasta laenu tähtaegselt on finantseerimisasutuste üks peamisi riskiallikaid. Riskide vähendamiseks ja juhtimiseks tuleb ettevõttes rakendada asjakohased meetmed. See hõlmab endas nii krediidipoliitika, krediidi väljastamise protsesside ja administreerimise kui ka tõhusate kontroll- ja järelevalvemeetmete rakendamist. Väiksemates finantseerimisasutustes ei ole sageli kõikide kompetentside omamine majanduslikult põhjendatud ning vastav teenus tuleb sisse osta.

 

Aitame teie ettevõtet järgmistes valdkondades:

 

  • krediidiportfelli analüüs – Hindame klientide jaotust erinevate (riski)parameetrite põhjal, analüüsime riskide kontsentratsiooni ja erinevate stsenaariumite mõju ettevõtte majandustulemustele
  • krediidipoliitika raamistiku väljatöötamine – Krediidipoliitika kirjeldab, milline on ettevõtte riskiisu; kes on sihtkliendid, kuidas neid hinnatakse ja millistele tingimustele peavad kliendid vastama; milline on krediidiportfelli soovitav struktuur; millised on krediidi heakskiitmise põhimõtted; kuidas on raporteerimine ja järelevalve korraldatud.
  • krediidi väljastamise protsessid ja juhendmaterjalid - Aitame teil need välja töötada või juba olemasolevaid krediidiprotsesse ja juhendmaterjale tõhustada. Peame oluliseks, et juhendmaterjalid oleksid kergesti loetavad ja lugejale mõistetavad ning heas tasakaalus ettevõtte äriliste eesmärkide ja riskiisuga. Krediidiprotsesside arendamisel pöörame tähelepanu protsessi efektiivsusele, milleks töötame välja ka automaatseid otsustusmudeleid.
  • krediidijärelevalve – Töötame välja krediidiportfelli jälgimise printsiibid, aitame luua raporteid ja neid automatiseerida, arendame probleemklientide menetlemise protseduure.

 

Hästikorraldatud riskijuhtimise praktika tagab krediidiprotsesside vastavuse õigusnormidele,  krediidikahjud jäävad oodatavale tasemel ning krediidiportfelli tootlus tervikuna vastab ettevõtte eesmärkidele.