gallery/anna-mari
gallery/raul fb 2018

Anna-Mari Oomer

Siseaudiitor, CIA, CGAP 

Raul Seppa

Riskijuhtimine­

Olen töötanud finantsvaldkonnas riski-ja krediidijuhi ametikohtadel ligikaudu 18 aastat. Lisaks pikaajalisele riskijuhtimise praktikale oman laialdasi kogemusi (krediidi)protsesside ja juhendmaterjalide arendamisel. Pean väga oluliseks, et ettevõtte siseprotseduurid oleksid lihtsad ning heas tasakaalus ettevõtte äriliste eesmärkide, riskiisu ja regulatiivsete nõuete vahel. Oman häid kogemusi automaatsete otsustuprotsesside väljatöötamisel ja nende juurutamisel ettevõtte igapäevatöös. Usun, et saadud kogemused on rakendatavad ka krediidimüügi korraldamisel väiksemates äriettevõtetes. Pikaajalise krediidikomitee liikmena tunnen hästi krediidiandjate ootusi, soovin saadud teadmisi pakkuda teie ettevõtte rahastamis- ja finantsküsimuste lahendamiseks.

Oman 10 aastast kogemust siseauditi valdkonnas, minu põhikompetentsid on siseauditeerimine, riskijuhtimine ja sisekontrollisüsteemide täiustamine. Oman rahvusvahelist atesteeritud siseaudiitori sertifikaati (Certified Internal Auditor, CIA) ning avaliku sektori siseaudiitori sertifikaati (Certified Government Auditing Professional, CGAP). Olen täitnud siseauditi funktsiooni erinevates finantssektori ettevõtetes - krediidiasutused, kindlustusettevõtted, makseasutused ja investeerimisfondid ning pakkunud riskinõustamise teenust rahvusvahelistes audiitorbüroodes. Kuulun Eesti Siseaudiitorite Ühingusse ja Rahvusvahelisse Siseaudiitorite Ühingusse.