NÕUSTAMINE RAHASTUSE KORRALDAMISEL

Ettevõtte arendamiseks on mõistlik kaasata laenukapitali vastavalt ettevõtte finantsvõimekusele. Krediidi taotlemiseks tuleb pangale esitada äri- või investeerimisplaan, finantsprognoosid, selgitada finantsseisu ja põhjendada  prognooside paikapidavust.

 

Aitame teie ettevõtet nimetatud materjalide ettevalmistamisel, muuhulgas:

 

  • Nõustame äri- või investeerimisplaani koostamisel, s.h. teostame tasuvus- ja riskianalüüsi
  • Koostame finantsprognoosid, selgitame finantse panga esindajale
  • Aitame sobiva krediiditoote valikul (näiteks pangalaen vs liising, arvelduskrediit vs faktooring)
  • Nõustame teid lepingulistes läbirääkimistes tagatiste ja muude lepingutingimuste üle

 

 

Omades pikaajalisi panganduse sealhulgas krediidikomitee liikme kogemusi, oleme väga hästi kursis pankade ootustega. Asjatundlikult koostatud ja hästi põhjendatud materjalid suurendavad krediidi saamise võimalust. Ettevõtte finantsvõimekusele vastava krediiditoote valik koos mõistlike krediiditingimustega vähendavad krediidi kogukulu ning toetavad ettevõtte edasist krediidivõimekust uute projektide rahastamiseks.