NÕUSTAMINE LAENURAHA KAASAMISEL

Ettevõtte arendamiseks tuleb paratamatult kaasata laenukapitali. Mõistlikus mahus laenude kaasamine toetab ettevõtte arengut. Eestis pakuvad ettevõtetele laenu- ja krediiditooteid rohkem kui 30 krediidiandjat, mis kasutavad erinevaid krediidiriski hindamise meetodeid. Pankade krediidipoliitika on pigem konservatiivne – fookus on ettevõtte tagasimaksevõime hindamisel ning lisaks nõutakse laenutagatisi. Selle võrra on pankade poolt pakutavate krediiditoodete hind üldjuhul odavam võrreldes mitte-pangandusettevõtete hindadega, kuid samas paljude ettevõtete finantsseis või laenutagatised ei vasta panga nõuetele ning ettevõte laenu ei saa. Samuti tuleb arvestada sellega, et pangalaenu väljastamisega võivad kaasneda mitmed äritegevust pärssivad  piirangud nagu arveldamiskohustus samas pangas, uute laenude võtmise keeld, aktsiate või osade võõrandmaise keeld jms. Seetõttu võib heaks alternatiiviks osutuda muude krediidiandjate poolt pakutavad laenutoodete kaasamine.

 

Aitame Sind laenude kaasamisega seotud tegevuste korraldamisel, muuhulgas:

  • Analüüsime Sinu ettevõtte finantsseisu
  • Teostame investeerimisprojektide tasuvusanalüüse, hindame projektiga seotud riske
  • Koostame äriplaani ja finantsprognoosi
  • Võrdleme erinevate krediidiandjate poolt pakutavaid krediiditooteid, aitame sobiva krediiditoote valikul
  • Valmistame ette materjalid krediidi taotlemiseks
  • Selgitame finantsseisu ja põhjendame prognooside paikapidavust krediidiandja ees
  • Nõustame laenulepingu sõlmimisel ja lepingulistel läbirääkimistel krediidiandjaga

 

Omades pikaajalisi panganduse ja krediidikomitee liikme kogemusi, oleme väga hästi kursis krediidiandjate ootustega. Läbimõeldud laenupoliitika ja põhjalikult ettevalmistatud materjalid suurendavad krediidi saamise võimalust. Ettevõtte finantsvõimekusele vastava krediiditoote valik koos mõistlike krediiditingimustega vähendavad krediidi kogukulu ning toetavad ettevõtte edasist krediidivõimekust uute projektide rahastamisel.